(Source: euku, via sai-sei)

Timestamp: 1413862088

Zankyou no Terror / Ending / 誰か、海を。

(Source: katahane, via gurrenlagging)

Timestamp: 1413860018